Top

Vazektómia

Vazektómia je sterilizačný zákrok, spôsobujúci trvalú sterilizáciu muža. Je antikoncepčnou metódou spočívajúcou v prerušení semenovodov. Zabráni sa tak transportu spermií do ejakulátu, ktorý objemovo ostáva nezmenený, keďže jeho objem pochádza z iných štruktúr. Semenníky a ich hormonálna funkcia naďalej pokračuje, spermie netransportované do ejakulátu sa resorbujú. Tento zákrok je možné vykonať až 30 dní od dodania písomného súhlasu. Ide o zákonnú dobu, počas ktorej si zákrok pacient môže rozmyslieť. Vazektómia nie je terapeutickým zákrokom
a preto nie je hradená poisťovňou.

O aktuálnych poplatkoch sa informujte.

Fimóza

Operácia zúženej predkožky (fimózy) je nutná, ak sa predkožka nedá pretiahnuť cez žaluď. Následkom neriešenej fimózy je hnisavý zápal. Operáciu vykonávame štandardne v lokálnej anestézii a trvá približne 30 minút. Rana sa hojí približne 2 týždne, stehy vypadnú samé.

Varikokéla

Cieľom plastiky varikokély je odstrániť rozšírené žily a obnoviť normálny obeh krvi v semenníkoch. Tento zákrok sa zvyčajne vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii a zahŕňa uzáver alebo odstránenie postihnutých žíl v oblasti semenníkov.

Resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka

Je chirurgický zákrok, ktorý sa vykonáva na odstránenie spermatokély alebo cysty, ktorá sa vyvinula
nad nadsemenníkom. Tieto cysty sú bežným problémom
u mužov a môžu spôsobovať nepohodlie alebo dyskomfort.

Jednoduchá hydrokéla

Operácia jednoduchej hydrokély u mužov sa vykonáva na odstránenie nadmerného nahromadenia tekutiny v oblasti semenníkov. Hydrokéla je stav, pri ktorom sa vo vnútri mieška hromadí tekutina, čo vedie k zväčšeniu tejto oblasti. Tento zákrok sa zvyčajne vykonáva, keď hydrokéla spôsobuje bolesť, nepohodlie alebo iné komplikácie.

Preplácané poisťovňou