Top

Cievna a brušná
chirurgia

Operácia kŕčových žíl

Kŕčové žily (varixy) sú rozšírené žily, zväčša na dolných končatinách. Pri klasickej operácii kŕčových žíl sa chirurgicky vyradí z obehu žilovej krvi celý rozšírený, nefunkčný úsek kmeňa veľkej alebo malej skrytej žily (safény). Prerušia sa a podviažu prítoky skrytej žily tesne pod vtokom do hĺbkovej stehnovej žily. Vďaka tomuto postupu sa zamedzí opätovnému vzniku kŕčových žíl, čo je najväčšou výhodou klasického chirurgického postupu. Operácia je vhodná pri extrémne rozšírených skrytých žilách. Výkon je realizovaný v celkovej anestézii.

Sklerotizácia varixov

Rieši estetický problém rozšírených cievok na dolných končatinách. Pri sklerotizácií sa injekčne aplikuje sklerotizačný roztok do povrchovo uloženej cievky. Ten následne vyvolá podráždenie žilovej steny a jej zápal, čoho výsledkom
je zlepenie steny žilky a jej vstrebanie.

Tento zákrok si nevyžaduje hospitalizáciu a práceneschopnosť. Podľa rozsahu kŕčových žíl sú spravidla potrebné 1 až 3 sedenia, dĺžka ošetrenia je približne 15 – 30 minút. Jedno sedenie je limitované použitím maximálne 20ml sklerotizačnej látky.
Po zákroku sa nosia kompresné pančuchy 4 až 6 týždňov.

Operácia pruhu

Pruh, nazývaný aj prietrž je defekt v oblasti slabiny a brušnej steny. Operácia prietrže spočíva v uzavretí a vystužení defektu brušnej steny štandardnou plastikou, alebo pomocou sieťky vloženej laproskopicky, alebo rezom. Použitie sieťky v operácii prietrží spĺňa podmienky beznapäťových plastík, čo v praxi znamená minimálnu bolestivosť a rýchly návrat do normálneho života a plnej záťaže. V prípade laparoskopickej operácie
je rekonvalescencia urýchlená aj chýbaním rezu. Operácie prietrží sa vykonávajú v celkovej anestézie, v krajnom prípade
je možné vykonať klasickú plastiku bez použitia sieťky
aj v lokálnej anestézii.

Laparoskopické odstránenie žlčníka

Ide o výkon zvaný cholecystektómia, ktorého podstatou je odstránenie žlčníka, obsahujúceho kamene, alebo polypy. Operáciu je možné vykonať len v celkovej anestézii. Lôžko žlčníka sa po jeho odstránení drénuje, drén odstraňujeme pred prepustením. Laparoskopický výkon urýchľuje návrat do normálneho života
a plnej záťaže. Absencia rezu má zároveň aj estetický význam.

Laparoskopická operácia slepého čreva

Princíp operácie spočíva v laparoskopickom odstránení červovitého výbežku slepého čreva. U žien prináša laparoskopická operácia benefit v možnosti revízie malej panvy
a okolia. Laparoskopický výkon urýchľuje návrat do normálneho života a plnej záťaže, má estetický význam a redukuje riziko komplikovaného hojenia rán.

Laparoskopické uvoľnenie zrastov v brušnej dutine

Princíp operácie spočíva v laparoskopickom ošetrení brušnej dutiny, pri ktorej je možné diagnostikovať ochorenie v dutine brušnej a ak prípadne, ochorenie odstrániť a rozrušiť zrasty
v dutine brušnej. Operácia v sebe prináša všetky benefity laparoskopickej – miniinvazívnej chirurgie.

Operácie hemoroidov

Operácia spočíva v odstránení hemoroidálnych uzlov. Podľa štádia ochorenia ponúkame odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou pre počiatočné štádia ochorenia. Pre posledné štádia hemoroidov, spojených s krvácaním a permanentných prolapsom hemoroidálnych uzlov ponúkame operáciu
Longovou metódou.

Naloženie elastickej ligatúry je krátky výkon, bez nutnosti akejkoľvek anestézie, operácie hemoroidov sa vykonávajú
v celkovej alebo spinálnej anestézie.

Operácia análnych
fistúl, fisúr a polypov

Sú to jednoduché operácie, pri ktorých sa odstraňuje bolestivá trhlina v oblasti konečníka – análna fisúra, alebo mokvajúci otvor v okolí konečníka – análna fistula. Odstránenie polypov v oblasti análneho kanála a konečníka. Operácie je nutné vykonať
v celkovej anestézie.

Operácie nezhubných nádorov prsnej žľazy, gynekomastie u mužov

Princíp operácie spočíva v odstránení patologického ložiska v mliečnej žľaze a odoslanie lézie na histologické vyšetrenie. Operácii predchádza ultrazvukové vyšetrenie lézie a pri neistej povahe na ultrazvukovom náleze aj odber vzorky na histologické vyšetrenie ihlou – core cut biopsia.

Odstránenie dermoidnej cysty, pilonidálneho sínusu

Princíp operácie spočíva v odstránení patologického ložiska v oblasti krížovej kosti. Dutina sa po odstránení cysty drénuje a rana sa zošíva po vrstvách. Operácia sa vykonáva v celkovej aj v lokálnej anestézie.

Preplácané poisťovňou