Top

Gynekológia

Gynolaser

Frakčný laser s aplikátorom Gynolaser sa používa na liečbu funkčných porúch v gynekológii
a urogynekológii ako sú suchosť pošvy, bolestivý pohlavný styk, znížená pružnosť stien pošvy a počiatočný únik moču. Vaginálna rejuvenizácia je laserový operačný zákrok, ktorý ,,omladí“ pošvu o 10 až 12 rokov. Aplikátor sa vkladá priamo do pošvy. Výsledok zákroku je zúženie a spevnenie stien pošvy a slizničného tkaniva.

Gynolaser taktiež rieši stresovú inkontinenciu moču a pokles maternice po pôrode. Výhodou Gynolaseru je jeho rýchlosť, jednoduchosť bezbolestnosť.

Operačný výkon si nevyžaduje anestéziu.

Možnosť ošetrenia v narkóze

Pri nemožnosti, nadmernej bolestivosti alebo komplikovanosti gynekologického vyšetrenia, je možné u nás podstúpiť ošetrenia v narkóze. Po uvedení pacientky do narkózy je vykonané gynekologické ošetrenie, vrátane možnosti odberu materiálu na kultivačné alebo cytologické vyšetrenie.

Hysteroskopia

Ide o optické vyšetrenie kanála krčka maternice a dutiny maternice s prípadným odstránením poškodených alebo podozrivých štruktúr z kanála krčka maternice alebo z dutiny maternice. Prístup ku krčku maternice je pošvovou cestou. Hysteroskopia je zároveň aj výkonom liečebným, počas ktorého sa odstráni prípadná nežiadúca časť.

Konizácia krčka maternice

Konizácia krčka maternice je chirurgický postup, ktorý
sa vykonáva na odstránenie kužeľovitého kúsku tkaniva
z krčka maternice. Tento zákrok sa často používa na diagnostické účely alebo na odstránenie nežiaducich zmien
v tkanive krčka maternice.

Kyretáž dutiny
maternice

Kyretáž dutiny maternice je gynekologický postup, pri ktorom lekár odstraňuje tkanivo z vnútorného povrchu maternice pomocou nástroja nazývaného kyreta.

Tento zákrok sa vykonáva z rôznych dôvodov, vrátane diagnostiky, liečby a prevencie gynekologických problémov.

Operácia cysty
Bartoliniho žľazy

Ide o odstránenie, alebo vypustenie cysty vytvorenej z tzv. Bartholiniho žľazy nachádzajúcej sa na vonkajších rodidlách
pri vchode do pošvy skalpelom. Po eliminácii krvácania
sa rana zašije vstrebateľným stehom.

Excízia z vulvy

Excízia z vulvy je chirurgický postup, ktorý sa vykonáva
na odstránenie nežiaducich lézií, cýst, nádorov alebo iných problémov z vulvárnej oblasti u žien. Tento zákrok sa často vykonáva z diagnostických alebo liečebných dôvodov,
ak sú zistene nežiaduce zmeny alebo príznaky.

Hysteroresektoskopia

Ide o modernú endoskopickú operačnú techniku pri ktorej
sa v krátkej intravenóznej anestézie zavádza do dutiny maternice opticky systém s kamerou a studeným svetlom. Pomocou nástrojov pokročilej koagulácie sa odstraňujú väčšie útvary ako sú polypy, uzly alebo prepážky v dutine maternice. Veľkou výhodou tohto operačného výkonu je jeho šetrnosť, ktorá nám umožňuje zachovanie maternice.

Plastické operácie vonkajších rodidiel

Ide o operačnú korektúru rôznych tvarových a veľkostných anomálií malých pyskov a pošvového vchodu. Vykonáva
z estetických alebo funkčných dôvodov. Upravované sú
aj jazvy po pôrode či pôrodné poranenia. Operačný výkon
sa vykonáva prevažne v krátkej intravenóznej anestézií. Ohľadom aktuálneho uhrádzania poisťovňou pri tomto zákroku sa informujte.

Laparoskopické operácie

Ide o endoskopické operácie, ktoré sa vykonávajú v celkovej anestézií. Cez brušnú stenu sa do brušnej dutiny zavádzajú jednotlivé optické a operačné prístroje skrze 0,5 až 1cm vpichy. Laparoskopia sa diagnosticky používa v prípadoch
pretrvávajúcich bolestí podbrušia, endometriózy, vyšetrenia pred IVF programom (umelé oplodnenie), zrasty a pod.

Ako operačný a liečebný postup sa používa pri odstránení cýst vaječníkov, endometriotických ložiskách, myomatóznych uzloch. Laparoskopia je možnou chirurgickou voľbou aj pri indikácii odstránenia maternice.

Riešenie močovej inkontinencie páskou

Ide o naloženie špeciálnej pásky, ktorá zmení topografické pomery uloženia močovej trubice do pôvodnej polohy,
tá pooperačne zabezpečí udržanie moču. Rez pošvy sa zašije vstrebateľným materiálom. Stehy teda nie je potrebné vyberať.

Pošvové plastiky

Ide o plastickú operáciu vonkajších rodidiel a pošvy skalpelom. Koža a sliznice sa zašijú vstrebateľným materiálom. Výkon sa robí za účelom rekonštrukcie anatomických pomerov panvového dna. Je výkonom liečebným.

Operačné riešenie porúch statiky panvového dna

Je to špecializovaný urogynekologický výkon, pri ktorom sa do štruktúr panvového dna zavádzajú implantáty (sieťky), ktoré následne prerastajú bunkami vlastného organizmu. Tým sa vytvára trvalá rekonštrukcia štruktúr panvového dna (najmodernejšie riešenie vaginálnych plastík).

Preplácané poisťovňou