Top

Odstránenie podnebných mandlí

Tento výkon sa označuje ako tonzilektómia. Robí sa spravidla
v celkovej anestézii. Ide o odstránenie celých podnebných mandlí, ktoré sú chronicky zapálené. Robí sa v našom zariadení takzvanou cold technikou – skalpelom a nožnicami.

Zmenšenie
podnebných mandlí

Tento výkon označovaný ako tonzilotómia sa robí v celkovej alebo lokálnej anestézii. Jeho cieľom je zmenšenie mandlí, ktoré sú výrazne zväčšené a pôsobia ako mechanická prekážka. Spravidla pri dýchaní. Spôsobujú napríklad chrápanie, syndróm obštrukčného spánkového apnoe a podobne. V našom zariadení sa spravidla robí rádiofrekvenčnou technikou.

Plastika podnebia
a čapíka podnebia

Ide o plastiku čapíka podnebia – uvuloplastika a plastiku podnebia a jeho čapíka – uvulopalatoplastika za účelom odstránenia chrápania. Je robený v lokálnej alebo celkovej anestézii. Robí sa buď rádiofrekvenčnou technikou
alebo skalpelom.

Odstránenie kameňa
podsánkovej žľazy

Ide o odstránenie kameňa z vývodu podsánkovej slinnej žľazy, výkon sa robí v lokálnej anestézii. Nevyžaduje dlhú rekonvalescenciu. Cieľom je obnoviť priechodnosť vývodu
a liečiť príznaky spojené s prítomnosťou obštrukcie.

Plastika nosovej mušle – pri sťaženom dýchaní cez nos

Odborne nazývaná aj turbinoplastika, predstavuje zmenšenie objemu nosovej mušle pri chronickej nádche
za účelom zlepšenia dýchania cez nos. Robí sa spravidla
v lokálnej anestézii pomocou rádiofrekvenčnej ihly.

Plastika nosovej prepážky

Ide o plastiku deformovanej nosovej prepážky nazývanú septoplastika, ktorá spôsobuje problémy s dýchaním cez nos. Robí sa v celkovej anestézii, cez nosové dierky. Cieľom nie je odstránenie nosovej prepážky, ale jej úprava a vytvorenie
rovnej prepážky, ktorá umožňuje voľné dýchanie cez nos.

Odstránenie nosovej mandle a podnebných mandlí

Lekárskou terminológiou endoskopická adenotómia
a tonzilektómia, má za cieľ odstránenie chorých podnebných mandlí a nosových vegetácií, v celkovej anestézii.

Plastika nosových mušlí a plastika nosovej prepážky

Ide o kombináciu výkonov plastiky nosovej mušle a plastiky nosovej prekážky (turbinoplastiky a septoplastiky) s cieľom úpravy dýchania cez nos. Vykonáva sa v celkovej anestézii.

Preplácané poisťovňou