Top

Anesteziológia

Pred-anestetické vyšetrenia potrebné pred operáciou

Poskytujeme pred-anestetické vyšetrenia potrebné pred operáciou plánovanou na našej klinike, ale aj pre pacientov, ktorí sú objednaní na operácie v inom zdravotníckom zariadení. Anestéziologické výkony poskytované SOFYC klinikou sú maximálne komfortné a bezpečné pre pacientov. Sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi špecializovanými v danom odbore. V našom zariadení sa špecializujeme na poskytovanie anestézie v jednodňovom režime,
to znamená, že na všetky procedúry sú používané lieky, ktoré majú krátkodobý účinok
a minimum známych nepríjemných sprievodných účinkov.

Priebeh anestézie ako aj po-anestetické obdobie je veľmi šetrné, pacienti sa zotavujú veľmi rýchlo a sú schopní sa opäť zaradiť do bežného života. Postará sa o Vás tím erudovaných lekárov a sestier. Vedúcim lekárom anestéziologickej ambulancie a odborným garantom
je MUDr. Roman Schmidt.

Preplácané poisťovňou