Top

Široké zameranie

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti predstavujú široké spektrum operácií vo vybraných medicínskych odboroch, ktoré je možné realizovať bez následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Výhodou jednodňovej chirurgie je, že človek sa nestáva pacientom, nie je vystavený riziku nemocničných nákaz, stresom z hospitalizácie
a zostáva v pracovnom procese.

Dlhoročné skúsenosti

Vyše dve desaťročia v odbore nás naučili vážiť si dôveru, ktorú ste nám Vy, klienti – pacienti prejavili. Personál SOFYC Clinic sa vďaka tomu snaží poskytnúť služby na najvyššej profesionálnej úrovni, čím chceme prispieť k maximálnej spokojnosti našich klientov.
Na našej klinike pracujú plne kvalifikovaní odborníci, ktorí odovzdávajú svoje dlhoročné skúsenosti v jednotlivých odboroch.