Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
UROLÓGIA
 
 
Orchiektómia pri atrofickom semeníku
 
 
Operácia fimózy
 
 
Plastika varikokély
 
 
Resekcia spermatokély alebo cysty nadsemeníka
 
 
Operácia jednoduchej hydrokély u mužov
 
 
Vasectomia - sterilizácia u mužov
 
 
VEDÚCI LEKÁR: MUDR. RICHARD ĽUNÍK
 
 


 

 

 

 

 

   
 

© SOFYC Clinic 2011