Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PERSONÁL KLINIKY - SESTRY:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- diplomovaná operačná sestra
 
 
 

Magdaléna POLAČKOVÁ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- hlavná sestra
 
 
 

Bc. Kristína HOLOTOVÁ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- zdravotná sestra
 
 
 

Bc. Veronika KOLESÁROVÁ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- zdravotná sestra
 
 
 

Ivana KROCHTOVÁ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- zdravotný personál
 
 
 

Erika KNIŠOVÁ

 
 
   
 

© SOFYC Clinic 2011