PORADNIE PARTNERSKIE
 
 
GYNEFRA s.r.o. - MUDr. FRANKOVSKÝ PETER
 
č.tel.: 051 / 772 12 30
 
Gynekologická ambulancia
 
ORDINAČNÉ HODINY:
GYNEFRA, s.r.o.
 
PONDELOK: 10:00 – 16:00
Reimanova č. 4
 
UTOROK: 08:00 – 14:00
08001 Prešov
 
STREDA: 08:00 – 14:00
   
ŠTVRTOK: 08:00 – 14:00
   
PIATOK: KLINICKÝ DEŇ
     
Sestra: Renáta Škapurová
   
Diplomovaná pôrodná asistentka
   
     
Komplexná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo:
- diagnostika a liečba gynekologických ochorení
- starostlivosť o tehotné ženy
- poradenstvo ohľadom antikoncepcie
- ultrasonografické vyšetrenia žien – preventívne a špecializované
- ultrasonografické vyšetrenia tehotných 3D
 
 
 
 
 
ORPEGA s.r.o. - MUDr. SMOLKO MARTIN, PhD.
 
č.tel.: 051 / 794 21 64
 
Gynekológia a pôrodníctvo
 
ORDINAČNÉ HODINY:
Gynekologická urológia
 
PONDELOK: 08:00 - 14:00
ORPEGA, s.r.o.
 
UTOROK: 08:00 - 13:00
Prostějovská č. 33
 
STREDA: 08:00 - 14:00
08001 Prešov
 
ŠTVRTOK: 15:30 - 18:30
 
PIATOK: 08:00 - 13:00
   
Sestra: Mgr. Anna Rusinková
   
     
     
Komplexná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo:
- diagnostika a liečba gynekologických ochorení
- starostlivosť o tehotné ženy
- poradenstvo ohľadom antikoncepcie
- ultrasonografické vyšetrenia žien – preventívne, konziliárne a špecializované
- ultrasonografické vyšetrenia tehotných
Komplexná starostlivosť v odbore gynekologická urológia :
- urodynamické vyšetrenie
- komplexné posúdenie porúch unikania moču
- návrh a realizácia liečebného programu
Súdno – znalecká činnosť a poradenstvo
 
 
 
 
ORPEGA s.r.o. - MUDr. SMOLKO IGOR, PhD.
 
č.tel.: 051 / 77 11 332
 
Ortopedická ambulancia
 
ORDINAČNÉ HODINY:
 
PONDELOK: 07:30 - 14:00
ORPEGA, s.r.o.
 
UTOROK: KLINICKÝ DEŇ
Prostějovská č. 33
 
STREDA: 07:30 - 17:00
08001 Prešov
 
ŠTVRTOK: 07:30 - 14:00
 
PIATOK: 07:30 - 13:00
   
Sestra: Gabriela Končárová
   
 
 
 
 
 
ORPEGA s.r.o. -
 
MUDr. SMOLKOVÁ GABRIELA
   
MUDr. SMOLKOVÁ MIROSLAVA
 
č.tel.: 051 / 77 10 780
 
Detská ambulancia pre deti a dorast
 
ORDINAČNÉ HODINY:
 
PONDELOK: 07:30 - 13:30
ORPEGA, s.r.o.
 
UTOROK: 07:30 - 13:30
Prostějovská č. 33
 
STREDA: 07:30 - 14:30
08001 Prešov
 
ŠTVRTOK: 07:30 - 13:30
 
PIATOK: 07:30 - 13:30
   
Sestra: Helena Kollárová
   
 
Neštátna ambulancia pediatra, praktického lekára pre deti a dorast. Poskytuje kompletnú liečebnú a preventívnu starostlivosť o deti od prepustenia z nemocnice do 19. roku života.
 
 
 
 
 
ORTOPED, spol. s r.o - NZZ Ortopedická a Osteologická ambulancia
 
č.tel.: 051 / 771 37 78
 
Ortopédia
 
ORDINAČNÉ HODINY:
Osteológia
 
PONDELOK: 07:00 – 14:00, denzitometria 08:00 - 14:00
 
UTOROK: 14:00 – 18:00, denzitometria 08:00 - 14:00
ORTOPED,spol. s r.o
 
STREDA: 07:00 – 14:00, denzitometria 08:00 - 14:00
Levočská 18
 
ŠTVRTOK: KLINICKÝ DEŇ, denzitometria 08:00 - 14:00
08001 Prešov
 
PIATOK: 07:00 – 10:00, denzitometria 08:00 - 14:00
   
Sestra: Melánia Tomášová
   
             Bc.Mária Uhriňáková    
     
 
 
 
GYN-PRO s.r.o.-MUDr.Smolko Martin,PhD.
Odborný zástupca MUDr.Halák Rudolf
 
č.tel.: 051 / 772 31 35
 
MUDr.Halák Rudolf
 
ORDINAČNÉ HODINY:
Gynekologická ambulancia
 
PONDELOK: 07:00 – 14:00
 
UTOROK: 07:00 – 13:00 - Poradňa pre tehotné
Gyn-Pro, s.r.o.
 
STREDA: 07:00 – 14:00
Masarykova 31
 
ŠTVRTOK: 07:00 – 14:00
080 01 Prešov
 
PIATOK: 07:00 – 14:00
   
Sestra: Daniela Lehnerová
   
             Pôrodná asistentka    
     
 
Komplexná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo:
- diagnostika a liečba gynekologických ochorení
- starostlivosť o tehotné ženy
- poradenstvo ohľadom antikoncepcie
- ultrasonografické vyšetrenie žien – preventívne, konziliárne a špecializované
- ultrasonografické vyšetrenia tehotných
 

 
     

© SOFYC Clinic 2011