OTOLARYNGOLOGIA
 
 
Usuwanie migdałków podniebiennych (Tonsillectomia)
 
 
Zmniejszenie migdałków podniebiennych (Tonsillotomia)
 
 
Chirurgiczne leczenie chrapania – plastyka podniebienia miękkiego
 
 
Usuwanie kamienia ślinianki podżuchwowej
 
 
Plastyka małżowiny nosowej – przy utrudnionym oddychaniu przez nos (Turbinoplastyka)
 
 
Plastyka przegrody nosowej (Septoplastyka)
 
 
Endoskopowe usuwanie migdałków gardłowych („trzeci migdał”) i podniebiennych
 
 
Endoskopowe zmniejszanie i usuwanie migdałków (Adenotomia, Tonsillotomia)
 
 
Łączona plastyka małżowin nosowych i przegrody nosowej (Turbinoplastyka, Septoplastyka)
 
 
KIEROWNIK ZESPOŁU: MUDr. ČMILANSKÝ PETER
 
 
 
   
 

© SOFYC Clinic 2011