Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PARTNERSKÉ AMBULANCIE
 
 
ORPEGA s.r.o. - MUDr. SMOLKO MARTIN, PhD.
 
č.tel.: 051 / 794 21 64
 
Gynekológia a pôrodníctvo
 
ORDINAČNÉ HODINY:
Gynekologická urológia
 
PONDELOK: 10:00 - 14:00 - MUDr. Smolko Martin, PhD.
ORPEGA, s.r.o.
 
UTOROK: 08:00 - 13:00 - MUDr. Varhoľ Ladislav        
Prostějovská č. 33
 
STREDA: 10:00 - 16:00 - MUDr. Dzurilla Jozef           
08001 Prešov
 
ŠTVRTOK: 08:00 - 14:00 - MUDr. Smolko Martin, PhD.
 
PIATOK: 08:00 - 13:00 - MUDr. Smolko Martin, PhD.
   
Sestra: Mgr. Dominika Petríková
   
     
     
Komplexná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo:
- diagnostika a liečba gynekologických ochorení
- starostlivosť o tehotné ženy
- poradenstvo ohľadom antikoncepcie
- ultrasonografické vyšetrenia žien – preventívne, konziliárne a špecializované
- ultrasonografické vyšetrenia tehotných
Komplexná starostlivosť v odbore gynekologická urológia :
- urodynamické vyšetrenie
- komplexné posúdenie porúch unikania moču
- návrh a realizácia liečebného programu
Súdno – znalecká činnosť a poradenstvo
 
 
 
 
ORTOPED, spol. s r.o - NZZ Ortopedická a Osteologická ambulancia
 
č.tel.: 051 / 771 37 78
 
Ortopédia
 
ORDINAČNÉ HODINY:
Osteológia
 
PONDELOK: 07:00 – 14:00, denzitometria 08:00 - 14:00
 
UTOROK: 14:00 – 18:00, denzitometria 08:00 - 14:00
ORTOPED,spol. s r.o
 
STREDA: 07:00 – 14:00, denzitometria 08:00 - 14:00
Levočská 18
 
ŠTVRTOK: KLINICKÝ DEŇ, denzitometria 08:00 - 14:00
08001 Prešov
 
PIATOK: 07:00 – 10:00, denzitometria 08:00 - 14:00
   
Sestra: Melánia Tomášová
   
             Bc.Mária Uhriňáková    
     
 
 
 
GYN-PRO s.r.o. MUDr.Smolko Martin,PhD.
Odborný zástupca MUDr. Halák Rudolf
 
č.tel.: 051 / 772 31 35
 
MUDr. Halák Rudolf
 
ORDINAČNÉ HODINY:
Gynekologická ambulancia
 
PONDELOK: 07:00 – 14:00
 
UTOROK: 07:00 – 13:00 - Poradňa pre tehotné
Gyn-Pro, s.r.o.
 
STREDA: 07:00 – 14:00
Masarykova 31
 
ŠTVRTOK: 07:00 – 14:00
080 01 Prešov
 
PIATOK: 07:00 – 14:00
   
Sestra: Daniela Lehnerová
   
             Pôrodná asistentka    
     
 
Komplexná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo:
- diagnostika a liečba gynekologických ochorení
- starostlivosť o tehotné ženy
- poradenstvo ohľadom antikoncepcie
- ultrasonografické vyšetrenie žien – preventívne, konziliárne a špecializované
- ultrasonografické vyšetrenia tehotných
 

 
     

© SOFYC Clinic 2011