Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
ORTOPÉDIA
 
 
Artroskopia (ramena, členka, kolena)
Popis výkonu: Je moderná vyšetrovacia a súčasne liečebná metóda používaná pri diagnostike ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii sa do kĺbu z drobného rezu vkladá optika v priemere 5 mm široká a samotný obraz jednotlivých štruktúr kĺbu sa sleduje cez videozariadenie na obrazovke monitora. Pomocou špeciálnych inštrumentov je možné jednotlivé štruktúry operovať. Po operácii ostáva len malá jazva.
 
Operačné riešenie epicondylitis radialis (tenisový lakeť)
Popis výkonu: Ide o uvoľnenie zápalovo zmenených úponov vystieračov prstov a zápästia.
 
Operačné riešenie epicondylitis ulnaris(oštepársky lakeť)
Popis výkonu: Ide o uvoľnenie zápalovo zmenených úponov zohýbačov prstov a priameho privracajúceho svalu (m.pronator teres).
 
Operačné riešenie lúpavých prstov a palca na ruke
Popis výkonu: Ide o pozdĺžne preťatie šľachovej pošvy v mieste zdurenia, pri ktorom sa obnoví pohyb prstov a palca.
 
Operačné riešenie Dupuytrenovej kontraktúry
Popis výkonu: Ide o odstránenie kontrahujúceho tkaniva z dlane a niekedy i z oblasti prsta.
 
Operačné riešenie syndrómu karpálneho tunela
Popis výkonu: Ide o prerušenie zhrubnutého väzivového pruhu ako i o uvoľnenie nervu z jeho zhrubnutých obalov. Tento syndróm patrí medzi najčastejšie ochorenia poškodzujúce ruku a postihuje najčastejšie ženy
 
Operačné riešenie burzitíd
Popis výkonu: Ide o odstránenie pozápalovo zmenenej burzy v rôznych lokalizáciách.
 
Operačné odstránenie novotvarov kože a podkožného tkaniva
Popis výkonu: Ide o odstránenie tumorov malígneho či benígneho pôvodu z rôznych častí kože, podkožia, tuku, svalov a väziva.
 
Operačné riešenie deformít palca a prstov na nohe
Popis výkonu: Ide o odstránenie výrastkov v oblasti kĺbu medzi záprstnou kosťou a článkom palca na nohe.
 
Operačné riešnie Mortonovej neuralgie (bolestivosť v oblasti hlavičiek III. a IV. metatarzu)
Popis výkonu: Ide o operačné riešenie útlaku digitálnej vetvy nervus plantaris medialis - revízia digitálneho nervu s preťaťím prednej časti intermetatarzálneho väzu, event. resekcie zhrubnutého úseku nervu (tzv. neurómu).
 
Odstránenie malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
Popis výkonu: Ide o operačné odstránenie fixačného materiálu použitého pri operačnom riešení zlomenín alebo deformít skeletu (napr. klince, skoby, skrutky, dlažky, a pod.)
 
 
VEDÚCI LEKÁR: MUDr. SMOLKO IGOR, PhD.
 
 
 
   
 

© SOFYC Clinic 2011