Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PERSONÁL KLINIKY - LEKÁRI:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- gynekológia
 
 
 

MUDr. Martin SMOLKO, PhD.

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- gynekológia
 
 
 

MUDr. Jozef DZURILLA

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- chirurgia
 
 
 

MUDr. Jaroslav BARLA

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- chirurgia
 
 
 

MUDr. Ján VAŠKO

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- chirurgia
 
 
 

MUDr. Pavel FRANKOVSKÝ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- ortopédia
 
 
 

MUDr. Igor SMOLKO, PhD.

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- ortopédia
 
 
 

MUDr. Peter KLEIN

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- ortopédia
 
 
 

MUDr. Branislav BARLA

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- ortopédia
 
 
 

MUDr. Ján ČERNÁK

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- ortopédia
 
 
 

MUDr. Martin BELIŠ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- otorinolaryngológia
 
 
 

MUDr. Peter ČMILANSKÝ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- otorinolaryngológia
 
 
 

MUDr. Peter ORÍŠEK

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- cievny chirurg
 
 
 

MUDr. Pavel KOVÁŘ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- cievny chirurg
 
 
 

MUDr. Marián LEŠKO

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- plastická chirurgia
 
 
 

MUDr. Tomáš BENEŠ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- plastická chirurgia
 
 
 

MUDr. Zuzana HOJSTRIČOVÁ

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- anesteziológia
- intenzívna medicína
 
 

MUDr. Martin KUBÁNI

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- urológia
 
 
 

Doc. MUDr. Ivan MINČÍK, PhD.

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- urológia
 
 
 

MUDr. Richard ĽUNÍK

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- gynekológia
 
 
 

MUDr. Vladimír KLACIK

 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- oftalmológia
 
 
 

MUDr. Jaroslav KOLESÁR, MPH

 
 
   
 

© SOFYC Clinic 2011