Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
ANESTEZIOLÓGIA
 
 
Poskytovanie anestézie celkovej (narkózy) alebo regionálnej (čiastočnej – spinálnej)
 
Pred-anestetické vyšetrenia potrebné pred operáciou
 
Poskytujeme pred-anestetické vyšetrenia potrebné pred operáciou plánovanou na našej klinike, ale aj pre pacientov, ktorí sú objednaní na operáciu v inom zdravotníckom zariadení. Anestéziologické výkony poskytované SOFYC klinikou sú maximálne komfortné a bezpečné pre pacientov. Sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi špecializovaní v danom odbore. V našom zariadení sa špecializujeme na poskytovanie anestézie v jednodňovom režime, to znamená, že na všetky procedúry sú používané lieky, ktoré majú krátkodobý účinok a minimum známych nepríjemných sprievodných účinkov. Priebeh anestézie ako aj po-anestetické obdobie je veľmi šetrné, pacienti sa zotavujú veľmi rýchlo a sú schopní sa opäť zaradiť do bežného života. Postará sa o Vás tím erudovaných lekárov a sestier. Vedúcim lekárom anestéziologickej ambulancie a odborným garantom je MUDr. Martin Hlubek.
 
   
Poučenie pred anestéziou
Informovaný súhlas
pacienta s anestéziou 
 
 
 
VEDÚCI LEKÁR: MUDR. MARTIN HLUBEK
 
 
 

 

   
 

© SOFYC Clinic 2011