Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - HREBEŇÁROVÁ SILVIA:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- sestra
- anestéziológia a resuscitácia
 
 

HREBEŇÁROVÁ SILVIA

 
   
VZDELANIE:

- v roku 1980 ukončila Strednú zdravotnú školu v Prešove, odbor zdravotná sestra
- v roku 1994 ukončila špecializáciu v odbore Anestéziológia a resuscitácia a v roku 2010 v odbore Zdravotnícky operátor
- v súčasnosti študuje na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odbore Zdravotnícky záchranár

   
PRAX:

- Od roku 1980 do roku 2006 pracovala na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove
- od roku 2006 pracuje v Centre jednodňovej chirurgie Gynecology ako anestéziologická sestra
-V súčasnosti je vedúcou anestéziologickou sestrou Kliniky 1-dňovej chirurgie SOFYC Clinic

 

 

 

 

 

 

 

   
 

© SOFYC Clinic 2011