PROFIL - MIHALIKOVÁ ALENA:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- vedúca sestra
 
 
 

MIHALIKOVÁ ALENA

 
   
VZDELANIE:

- v roku 1998 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Prešove, odbor všeobecná sestra
- v súčasnosti študuje na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odbore Ošetrovateľstvo

   
PRAX:

- od roku 2000 - 2004 pracovala v oblasti komunitného ošetrovateľstva - gynekologická ambulancia, očná ambulancia, zubná ambulancia v Prešove
- od roku 2004 do roku 2007  pracovala na I. Internej Klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove
- od roku 2008 pracuje v Centre jednodňovej chirurgie Gynecology ako sestra
- v súčasnosti je vedúcou sestrou SOFYC Clinic - Klinika 1-dňovej chirurgie

 

 

 

 

 

 

   
 

© SOFYC Clinic 2011